Det trygge rommet

Hva er et trygt rom?

For meg er det å skape et rom der alle deltagere vet sin rolle og er trygg i den. Der klient kan gå akkurat så dypt som personen vil og være sikker på at hun/han blir ivaretatt. Et sted der alle er underlagt taushetsplikt og ingen journalføring blir gjort.

Klient er intensjonsgiveren. Klienten har et anliggende som hun/han ønsker å sjekke ut. Dette formulerer klienten som en intensjon. Denne kan være så lang eller kort en vil og den kan bestå av ord, tegninger o.l.

Eks:

Jeg vil ha en kjæreste.

Jeg vil forstå hvorfor jeg alltid ender i konflikt på jobben min.

Hvorfor har jeg så lite energi?

Jeg vil føle meg inkludert og velkommen i familien min.

Resonansgivere inntoner seg på ordet klient ber om å få resonert. Det kan være opptil 5 ord i hver intensjonssetning. Resonansgivers rolle er å kjenne inn hva som skjer og formidle essensen til klient når de blir spurt.

I en til en setting så er det terapeut som inntoner seg på klientens ord ved hjelp av markører.

Terapeutens rolle er å støtte klient gjennom sin egen prosess. Den gang vi ble traumatisert følte vi oss hjelpesløs, alene og uten nok egne ressurser så terapeutens rolle er svært viktig for å medvirke til at klientens sunne psykiske strukturer blir styrket. Terapeuten kan også komme med sine hypoteser hvis klient har behov for det.

Ved at alle parter er sin rolle bevisst skapes et trygt rom, dette er essensielt for å kunne jobbe med tidlige traumer. Respekt, evne og villighet til å lytte, å forstå at vi alle går denne veien for å bli helere og sunnere mennesker og dermed også skape sunne relasjoner.

Du er hjertelig velkommen.

Linn

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close